Motivatie

Jes.33:17 Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen, weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte.

Mijn persoonlijke zoektocht.
Waarom deze website? Jarenlang heb ik vele malen aan God en ook regelmatig aan mensen de vraag gesteld hoe ik de stem van onze Heer Jezus Christus kon leren verstaan, maar ik kreeg geen echte duidelijke antwoorden. Natuurlijk verstond ik de stem van God op het moment dat ik tot geloof kwam en geestelijk opnieuw geboren werd, nadat ik Jezus Christus als mijn Heer en Verlosser aangenomen had. Maar daarna gingen vele jaren voorbij zonder dat ik wist hoe ik een intieme relatie met God kon ontwikkelen. Er brak een heel nieuw licht door toen er als het ware een tweede bekering plaatsvond en ik God als Vader leerde kennen; dit vernieuwde mijn inzicht in het wezen en karakter van God. Daarna passeerden er nog vele jaren waarin ik een moeizaam proces van geestelijke groei doormaakte, waarbij verdriet meer aanwezig leek te zijn dan vreugde in de Heer; maar ik bleef zoeken. God hield Zichzelf vaak verborgen voor mij, maar juist in dit verborgen blijven vergrootte Hij de honger in mijn hart en stimuleerde Hij mij in mijn zoektocht. Juist in het verborgen blijven sloeg Hij een weg van verlossing in; de weg door wildernis en woestijn bleek juist een heilige weg te zijn, en door Zich verborgen te houden trok de Heer mij steeds dichter naar Zichzelf toe.
Ps.77:14+20 Uw weg, God, is een heilige weg; welke God is zo groot als onze God? Door de zee liep Uw weg, door de wijde wateren Uw pad, maar Uw voetsporen bleven onzichtbaar.
Jes.45:15
Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt.

Het bijbelse onderwijs in mijn leven.
Ik heb veel onderwijs ontvangen door prediking, Bijbelstudies, huiskringen, boeken en cd's, en op conferenties in zowel Nederland als in het buitenland. Maar er was een honger in mijn hart die niet verzadigd kon worden door de toonzetting van al dit onderwijs. Verreweg het meeste Bijbelse onderwijs heb ik leren kennen als een onderwijs dat onbewust gebaseerd is op mijn eigen toewijding aan God; de kerngedachte is vaak dat wanneer ik mijzelf volledig aan God geef, Hij mij daarna beloont met zegeningen. Ik ben dankbaar voor al dit onderwijs, omdat het mijn hart en gedachten gericht heeft op de waarheid van het woord van God, maar er ontbrak een zeer belangrijk fundament. Door de genade van God ben ik in aanraking gekomen met een onderwijs dat het accent niet legt op mijn toewijding aan Hem, maar op Zijn eeuwige toewijding aan mij. Ik kwam tot de ontdekking dat er niets is wat ik kan doen om Hem te overtuigen dat Hij mij moet liefhebben, want Hij was allang overtuigd voordat ik geboren werd, ja zelfs al voor de grondlegging van de wereld (Ef.1:4, Jer.31:3). Omdat ik Hem niets te bieden heb, geef ik Hem mijn hart; maar omdat Hij mij alles te bieden heeft, geeft Hij mij Zijn leven. Want alleen Hij kan mij geven wat ik zo hard nodig heb, zodat ik Hem kan geven waar Hij zo enorm veel recht op heeft. Het is Zijn verlangen naar mij dat mij doet verlangen naar Hem; dat is Hefzibah, want Zijn verlangen naar mij wordt in mij ingeplant (Jes.62:4).

De ondoorgrondelijke rijkdom van Christus.
Daarom wil ik door middel van deze website niet hoofdzakelijk spreken over wat ik moet doen voor God, over hoe ik mij behoor te gedragen in de wereld, niet over vele verplichtingen en zaken die gehoorzaamheid vragen. Ook wil ik niet hoofdzakelijk spreken over wat de Heer voor mij gedaan heeft, wat mij dat oplevert, welke rechten ik daardoor heb en waardoor ik een erfgenaam van Hem ben, en waardoor ik ook een geweldige positie bij Hem heb. Al deze dingen zijn waar en zij spreken over bijbelse waarheden die van God komen, maar al deze waarheden hebben te maken met de unieke schoonheid van Jezus Christus. Het is Zijn eeuwige karakter en wezen en het is Zijn eeuwige verlangen naar mij, dat mij motiveert om in Hem te geloven en Hem te gehoorzamen. Het is ook dankzij Zijn onvoorstelbaar liefdevolle karakter dat ik ontdek welke rijkdommen Hij aan mij geeft, niet alleen hier op aarde maar nog veel meer in de eeuwigheid. De rijkdommen van de eeuwig fascinerende persoonlijkheid van Jezus Christus zijn de basis voor alles wat ik geloof, alles wat ik ervaar, alles wat ik bezit, alles wat ik ben en nog zal worden, alles wat ik ontvang en doorgeven mag. Daarom is het mijn grote voorrecht en mijn enige doel met deze website om via allerlei meditaties over het woord van God de fascinerende en ondoorgrondelijke rijkdom van het karakter van Jezus te onthullen.
Efez.3:8-9 Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.

Geestelijk bergbeklimmen.
Het ontwikkelen van een intense relatie met Jezus Christus is als het beklimmen van een zeer hoge en steile berg. Psalm 24:3 stelt de vraag wie de berg van de Heer mag beklimmen en wie mag staan in Zijn heilige plaats; het antwoord is in de kern van de zaak eenvoudig, maar heeft verregaande consequenties voor hen die zich uitstrekken naar de passie van het geestelijke bergbeklimmen. Psalm 24:4 stelt namelijk dat reine handen en een zuiver hart nodig zijn voor het beklimmen van deze berg van God, want alleen zij die rein en zuiver van hart zijn kunnen God zien (Matt.5:8). Een bergbeklimmer kan geen overbodige ballast meenemen in zijn handen, want hij heeft zijn handen volledig nodig voor het beklimmen van de berg; en hij kan het zich ook niet permitteren om in zijn hart afgeleid te worden, want hij heeft zijn volledige aandacht nodig voor het speuren naar de juiste weg over de bergwand. Alle meditaties op deze website zijn bedoeld als bergpinnen die in de steile rotswand van het menselijk hart vastgeslagen kunnen worden. De bergbeklimmer kan zich stapje voor stapje een weg banen langs de scherpe punten en afbrokkelende randen van zijn eigen menselijke hart, dat in het leven op aarde zoveel beschadigingen oploopt, hetzij door eigen zonde, of door emotionele verwonding door anderen, of door geestelijke gebondenheid door leugens van de vijand. Maar naarmate er hoger geklommen wordt, neemt de schoonheid van de prachtige vergezichten toe; de lucht wordt zuiverder en de stilte meer intens. Men zal steeds meer de tegenwoordigheid van God gaan ervaren, zowel in het lezen van de Bijbel als wanneer men in sprakeloze aanbidding bij Hem aanwezig is.

Onderwijs via het Internet.
Waarom een website? Wel, vele ervaringen in het leven hebben mij geleerd dat ik niet sterk ben in persoonlijke omgang; een website daarentegen geeft mij de mogelijkheid om over een grote afstand de ontdekkingen van mijn hart te communiceren met iedereen die het horen en lezen wil. Ik voel me daarbij erg verwant met de apostel Paulus die het volgende schreef.
2 Kor.10:1 Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen.
Ook ik gedraag me vanuit de verte flink tegen de lezer van mijn meditaties, maar ik vraag mijn lezers op grond van de zachtmoedigheid en mildheid van Christus aandacht te hebben voor wat ik met je deel. De persoon Jezus Christus is zo fascinerend en heeft zulk een diepe invloed op de geschiedenis van de mensheid gehad, dat Hij niet genegeerd kan worden. En er is geen Bijbelboek dat zo de diepte van de liefde van Jezus Christus openbaart als het boek Hooglied. Dit boek is een profetisch boek dat het menselijk hart meeneemt op een boeiende reis van Goddelijke passie en hartstocht, een reis die door vele momenten van crisis maar ook vele momenten van intense vreugde voert, totdat het uiteindelijke doel wordt bereikt. Ga met mij mee op deze reis.
Hgl.8:5 Wie is zij, die daar komt uit de woestijn, leunend op de arm van haar geliefde?

Ik onderteken al mijn documenten met V.v.d.B. wat "Vriend van de Bruidegom" betekent; zo omschreef Johannes de Doper zichzelf (Joh.3:29).

Gerrit de Jong