HEFZIBAH | NEDERLANDSTALIGE BIJBEL-STUDIES

WEBSITE VERKEERT IN EEN ACTIEVE RENOVATIE-STATUS

Motivatie

Geregeld zullen er studies worden toegevoegd. We starten met het boek Hooglied!

Hefzibah | Mijn verlangen

Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen (Hefzibah) en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal jouw God zich over jou verheugen.
Jes.62:4-5

De website www.hefzibah.nl heeft als doel om intimiteit met Jezus Christus, de Zoon van God, te stimuleren door meditaties in het woord van God over het hartstochtelijk gepassioneerde hart van Jezus de Bruidegom.

Het is Zijn grote verlangen om het emotionele hart van elk mens voor Zichzelf te winnen door de openbaring van Zijn eigen gepassioneerde hart.

Het fundamentele uitgangspunt voor deze website is de profetische interpretatie van het boek Hooglied.

De Bijbel heeft maar één doel, en dat is het menselijk hart fascineren met de onthulling van de eeuwige schoonheid en majesteit van God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus, zodat de mens zich met heel zijn hart en wezen gaat uitstrekken naar een eeuwige intieme relatie met Jezus de Bruidegom.

In de meditatie zoekt de volgeling van Jezus naar de stilte van de gewijde ruimte in zijn binnenste, de plaats waar hij onophoudelijk wordt gevoed met het woord van God. De stilte stelt hem in staat om het aankloppen van Christus te horen, en dan wordt de stilte de ruimte van het bruiloftsfeest van het Lam.

Getekend V.v.d.B.

BRON: YouTube – I AmYours – Jonas Park | Forerunner Music | Website: http://forerunnermusic.com

Feedback

Wij waarderen feedback en stellen het erg op prijs als je een reactie plaatst over jouw bevindingen gerelateerd aan deze website en/of studies.

Webshop

Boek ‘De Bergrede, de grondwet van Gods koninkrijk” bestellen als E-Book of Paperback