Betekenis

Hefzibah

Betekenis
Hefzibah is afgeleid van het Hebreeuwse “Haphetz Bah, Chephtsı̂y Bâhh en Hephtzibah”, wat betekent “mijn vreugde is in haar”. Deze muzikale, symbolische naam werd gedragen door de vrouw van de godvruchtige koning Hizkia, die de moeder werd van zijn zoon Manasse. 
Manasse, die 55 jaar over Juda regeerde, een langere periode dan enige andere koning, was even goddeloos als zijn vader godvruchtig was. Hephziba is ook een naam voor Sion als synoniem voor Jeruzalem, als ook voor het land Israel geheel.

Taalfamilie
Afro-Aziatisch | Semitisch | Centraal-Semitisch | Hebreeuws

Oorsprong
Hebreeuws

Naamwortel
Haphetz Bah | Chephtsíy Bâhh | Chephsîy Bâhh | Hephtzibah

Inheemse naamwortel
Chephsîy Bâhh (חֶפְצִי־בָּה)

Nederlandse schrijfwijzen
Hefzibah | Hephzibah | Hepzibah

Logo-symbool


Het logo is ontworpen in de kleur van het edelmetaal goud als combinatie van de twee letters ‘H’, zoals aan het begin en einde van de naam HEFZIBAH.
De buitenste staanders van de letters zijn gebogen, zodat een hart van liefde ontstaat. Verenigd in het kruis met het horizontale element van de letters in het midden en opgericht door de binnenste staanders. Open naar de hemel en elkaar, maar tevens verankerd op de aarde…

BRON: YouTube – The God Who Sees | The Rock, The Road, and The Rabbi Foundation​