Openbaring van Jezus Christus

Introductie op de Openbaring van Johannes.

HET IS DE HOOGSTE TIJD

A: Welkom in bioscoop Apokalupsis.
Hartelijk welkom in Apokalupsis, de grote bioscoop van de eindtijd; op dit moment draait er een belangrijke speelfilm die gebaseerd is op het script van het Bijbelboek Openbaring; deze film draagt de veelzeggende titel “HET IS DE HOOGSTE TIJD” (10:6). Ik hoop dat u goed voorbereid bent op het spannende drama van deze film (22:7) en dat u geschikte kleding draagt (16:15), want deze film neemt u mee naar alle uithoeken van de schepping van God. Er zijn scènes die over de hemel gaan (4:2), maar er zijn ook vele scènes die over de aarde gaan; er zijn zelfs scènes die over de onderwereld gaan (9:11). Het is wel noodzakelijk dat u door de voordeur van de bioscoop binnenkomt (4:1) en dat u een legitimatiebewijs bij u heeft (5:9-10), want deze film is niet geschikt voor iedereen (1:1). Het is verplicht om in het bezit te zijn van een legaal toegangsbewijs (22:14), en er wordt van u verwacht dat u weet hoe u zich moet gedragen (22:11). Zoek een comfortabele stoel uit en ga er lekker bij zitten (3:21), want de film gaat zo beginnen (1:3); voor eten wordt gezorgd (19:9) en het drinken is gratis en onbeperkt (22:17). Kijk, de lichten worden al gedimd en de film wordt gestart; we gaan dus beginnen.

B: Belangrijke voorfilms.
O, hier hadden we niet op gerekend, maar de hoofdfilm laat nog even op zich wachten, en we krijgen eerst enkele voorfilms te zien. Deze voorfilms zijn niet bedoeld om onze aandacht wat af te leiden, integendeel, want deze voorfilms zijn van groot belang om de hoofdfilm goed te kunnen begrijpen. De eerste voorfilm is inderdaad van héél groot belang, want we krijgen een schitterende introductie op de Hoofdrolspeler (1:10-20); we zien Hem in al Zijn stralende schoonheid en superieure macht. De tweede voorfilm toont ons de vrouwelijke hoofdrolspeelster (2 + 3); zij is de verloofde van de Hoofdrolspeler, maar zij is duidelijk nog niet klaar voor het happy-end van de film (19:7-9), want zij heeft nogal wat vlekken op haar filmkostuum zitten (2:5, 3:2+17).

De derde voorfilm geeft ons een kijkje in de regiekamer (4:1-11), waar de Grote Regisseur alles uitstekend onder controle heeft (4:3); wanneer wij naar Hem kijken (4:8), zien wij dat Hij werkelijk door niets of niemand verrast kan worden, want Hij weet uitstekend waar Hij aan begonnen is (4:11). De vierde voorfilm (5:1-14) geeft ons ook zeer interessante informatie, want we zien hoe de Hoofdrolspeler het complete script van de hoofdfilm ontvangt uit de handen van de Grote Regisseur (5:7). Zodra dit gebeurt, breekt er een enthousiaste reactie los bij vele acteurs van de hoofdfilm en zij applaudisseren voor zowel de Grote Regisseur als voor de Hoofdrolspeler (5:8-14). En dan is het nu de hoogste tijd om met de hoofdfilm te beginnen, en de Hoofdrolspeler krijgt de eer om de film te starten (6:1).

C: Deel I van de hoofdfilm.
O wee, wie verschijnt daar nu op het filmscherm? Het is niet de Hoofdrolspeler maar Zijn grote tegenstander waarmee de film begint; en hij heeft de euvele moed om te suggereren dat hij de hoofdrolspeler is (6:2). Hij verschijnt ten tonele op een wit paard, hoewel hij zelf zo zwart als roet is; maar hij misleidt het publiek door zijn witte paard, omdat we verwacht hadden dat de Hoofdrolspeler op Zijn witte paard zou verschijnen (19:11). Maar al snel wordt duidelijk dat hij de grote boef van de hoofdfilm is, want zijn komst in de film brengt grote narigheid; er breekt oorlog uit (6:4) en hongersnood is het gevolg (6:6). Plotseling sleurt de hoofdfilm ons mee in een stroomversnelling van gebeurtenissen die ons de haren ten berge doen rijzen; de hoofdfilm verandert in een griezelfilm van de ergste soort, want opeens zien we hoe een kwart van de mensheid sterft (6:8).

We zijn nog niet van de schrik bekomen of we zien hoe de grote boef een dictator van de ergste soort blijkt te zijn (6:11); maar daarna zien we een eerste optreden van de Hoofdrolspeler. Maar ook Zijn komst brengt allesbehalve een happy-end (6:12-17), want Hij laat Zich kennen als een zeer onverbiddelijke rechter. Het wordt op dit moment sommige toeschouwers te veel en zij roepen of de hoofdfilm alstublieft even stopgezet kan worden, want zij moeten even op adem komen.

D: De eerste pauze.
Het vertwijfelde publiek in de bioscoopzaal vraagt waarom de hoofdfilm zo heftig is dat het moeilijk wordt om ernaar te kijken; is het nu werkelijk noodzakelijk dat het drama van de eindtijd zulke heftige reacties bij de Hoofdrolspeler moet oproepen? Maar de Hoofdrolspeler beklimt het podium en Hij nodigt ons uit om deze eerste pauze te gebruiken om te kijken naar enkele documentaires die ons inzicht geven in de betekenis van de hoofdfilm. Op een kleiner scherm naast het hoofdscherm krijgen we twee documentaires te zien; de eerste documentaire gaat over 144.000 Joden (7:1-8) en hun lotgevallen in de eindtijd, de tweede documentaire gaat over een ontelbare menigte mensen (7:9-17) en hun vreselijke lijden in de eindtijd.

Opeens begrijpt het publiek de felle reactie van de Hoofdrolspeler; dankzij dit eerste interval wordt opeens de hoofdfilm veel duidelijker. Laten we dan nu maar verdergaan met de hoofdfilm, want we zijn gerustgesteld.

E: Deel II van de hoofdfilm.
De Hoofdrolspeler start de film weer en deel 2 van de hoofdfilm begint (8:1); we krijgen opeens geweldige informatie aangeboden over wat er zich afspeelt in de kamer van de Grote Regisseur (8:2-5), want uiteindelijk bepaalt Hij wat er moet gebeuren (1:1). In de kamer van de Grote Regisseur staat een geweldige grote generator die de bioscoop van elektriciteit voorziet; dankzij deze krachtbron kan de film draaien en valt het filmbeeld op het grote projectiescherm.

Deze generator heeft een naam, hij heet “HET HUIS VAN GEBED” en is van doorslaggevend belang voor het afspelen van de hoofdfilm; zonder deze generator zou de film tot stilstand komen en zou er geen happy-end kunnen zijn (22:12-13). Maar dankzij deze krachtbron kan deel 2 van de hoofdfilm worden vervolgd.

Het publiek is echter niet voorbereid op de inhoud van deel 2, want dit deel is nog heftiger dan het eerste deel; verschillende scènes volgen elkaar snel op en worden stuk voor stuk aangekondigd door het felle geluid van een bazuin. Maar liefst zes bazuinen worden er geblazen, en elke bazuin luidt een nieuwe scène in; het drama van deze film verandert langzaam maar zeker in een verschrikkelijk drama.

Bij de eerste bazuin verbrandt een derde deel van alle groene vegetatie op aarde (8:7), bij de tweede bazuin lijkt er een soort van atoomexplosie plaats te vinden in zee, waardoor een derde deel van alle mensen op zee sterft (8:8-9). Bij de derde bazuin lijkt het wel alsof er een giftige ster op al het zoete water op de aarde valt, waardoor veel mensen vergiftigd worden (8:10-11). Bij de vierde bazuin wordt de atmosfeer zodanig verduisterd dat 30% van het licht van zon, maan en sterren wordt verduisterd (8:12). En alsof dat nog niet genoeg is, worden we gewaarschuwd dat het nog veel erger gaat worden (8:13).

Bij de vijfde bazuin krijgen we een blik in de onderwereld geworpen (9:1), en een leger van griezelige schorpioenen komt naar boven (9:2-3) en belaagt de mensheid met een pijnlijke steek die zo pijnlijk is dat mensen liever sterven dan deze pijn te moeten verdragen (9:4-10). Hun leider is een kwaadaardig monster (9:11). Bij de zesde bazuin wordt het nog erger, want een tweede leger van 200 miljoen wezens komt tevoorschijn (9:16-17); dit leger is nog erger dan het eerste en zorgt ervoor dat een derde deel van de mensheid sterft (9:18-19). Er was al een vierde deel van de mensheid gestorven (6:8), maar van de resterende driekwart sterft nog eens een derde deel; op dit moment is in de grote film van de eindtijd de helft van de mensheid dus gestorven.

Opnieuw klinken er diverse verschrikte kreten uit de bioscoop of de film alstublieft even kan worden stopgezet, want de beelden zijn te verschrikkelijk om er lang naar te kunnen kijken. Iedereen vraagt om een tweede pauze om even op adem te kunnen komen.

F: De tweede pauze.
Ook deze tweede pauze wordt gebruikt om de toeschouwers in de bioscoop enkele andere documentaires te laten zien als toelichting op de hoofdfilm. In de eerste documentaire komt een machtige acteur als afgezant van de Grote Regisseur tevoorschijn (10:1-2), en hij heeft een zeer belangrijke boodschap voor alle acteurs en actrices in de hoofdfilm die zich hebben opgegeven om een belangrijke rol te spelen in het verslaan van de vijand. Deze machtige acteur heeft eerst een geheime boodschap maar die mag nog niet worden bekendgemaakt

(10:3-4); vervolgens kondigt hij echter de goede afloop van de hoofdfilm aan, ook al laat deze afloop nog even op zich wachten (10:5-7). Daarna roept hij een van de acteurs naar voren en geeft hem een belangrijk onderdeel van het filmscript, en deze acteur moet net als alle andere acteurs en actrices het script goed uit zijn hoofd leren (10:8-10). Als hij het script goed kent, zal hij zijn eigen bijdrage in de hoofdfilm kunnen leveren (10:11).

Daarna krijgen we nog een tweede documentaire te zien, en deze documentaire gaat over twee zeer belangrijke acteurs die een grote rol zullen spelen in het drama van de eindtijd; maar op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wie zij zijn (11:1-13). Wanneer zij uit de hoofdfilm verdwenen zullen zijn, zal de hoofdfilm zich daarna nog verder dramatisch gaan ontwikkelen (11:14). We worden weer uitgenodigd om naar deel 3 van de hoofdfilm te komen kijken, nu we weer wat op adem zijn gekomen.

G: Deel III van de hoofdfilm.
Het derde deel van de hoofdfilm is een verrassend kort deel (11:15-19) en laat ons duidelijk zien hoezeer de Grote Regisseur Zelf een rol speelt in de hoofdfilm (11:17). Dit derde deel wordt ingeluid door een zevende bazuin (11:15) en kondigt nu al het happy-end van de film aan, want de tijd is gekomen voor de finale (11:18). De grote regiekamer gaat open en de Hoofdrolspeler verschijnt in de hoofdfilm om duidelijk te maken dat de film goed aflopen zal, ook al gaat er nog het een en ander gebeuren (11:19).

Maar verrassend genoeg wordt de hoofdfilm op dit moment weer stopgezet, want het is de tijd voor een paar zeer belangrijke documentaires. Deze documentaires moeten ons voorbereiden op het zeer heftige slot van de hoofdfilm, want het ergste moet nog komen. Laten we direct maar weer even een pauze nemen om ons te kunnen voorbereiden.

H: De derde pauze.
In deze derde pauze krijgen we maar liefst drie grote documentaires te zien op het zijscherm; en de eerste documentaire begint met de verloofde van de Hoofdrolspeler (12:1). Ze heeft een erg moeilijke jeugd achter de rug (12:2) en ze heeft te maken met een verschrikkelijk monster dat haar al sinds haar vroegste jeugd achterna zit (12:3-4). In deze documentaire krijgen we de geboorte van de Hoofdrolspeler te zien (12:5), maar ook hoe Hij voor bepaalde tijd van het filmdoek verdwijnt om plaats te nemen in de grote regiekamer. Plotseling krijgt het verschrikkelijke monster of draak te maken met vele tegenstanders, zowel in de hemel (12:7) als op aarde (12:10).

De draak wordt verslagen en mag niet meer in de buurt van de grote regiekamer komen, en hij krijgt nog een korte tijd voor zijn laatste stuiptrekkingen in de hoofdfilm (12:12). In die stuiptrekkingen probeert hij alles op alles te zetten om de verloofde van de Hoofdrolspeler alsnog uit de film te krijgen (12:13+17), maar dat lukt hem niet. En daarom heeft hij een verrader nodig.

In de tweede documentaire krijgen we te maken met een verrader (13:1) en zijn verradelijke handlanger (13:11); zij proberen samen uit alle macht om de verloofde van de Hoofdrolspeler alsnog uit de hoofdfilm te werken samen met haar vriendinnen (13:6). Ze slagen er in ieder geval in dat de verloofde uitgeschakeld lijkt te worden, maar schijn bedriegt (13:9-10), want de Grote Regisseur heeft nog steeds alles uitstekend onder controle. En Hij verrast het publiek in de bioscoop met een derde documentaire.

De derde documentaire geeft zeven verschillende aspecten van de grote finale van de hoofdfilm, zodat het publiek in de bioscoop niet meer hoeft te schrikken van wat nog komen gaat, want het einde komt in zicht. Dus kunnen we nu verdergaan met de hoofdfilm.

J: Deel IV van de hoofdfilm.
Het vierde deel van de hoofdfilm toont ons grote activiteiten in de regiekamer van de Grote Regisseur; Hij heeft alles volledig onder controle en staat op het punt om belangrijke acteurs in de hoofdfilm in te zetten voor de ontknoping van de film (15:1). Voordat deze zeven machtige acteurs de regiekamer mogen verlaten, zien we eerst hoe grote aantallen acteurs en actrices voor de Grote Regisseur staan en Hem al hun complimenten geven over de manier waarop Hij het script voor deze hoofdfilm van de eindtijd heeft geschreven.

De hele toneelgroep van de eindtijd is vol lof over het werk van de Grote Regisseur en ze zijn vol vertrouwen dat Hij het hele drama tot een goed einde zal brengen (15:2-4).

Hierna treden de zeven machtige acteurs uit de regiekamer (15:5-6) en zij ontvangen stuk voor stuk hun eigen opdracht in de hoofdfilm (15:7); de deur van de regiekamer gaat op dit moment voor een poosje op slot (15:8). Nu is het de beurt voor deze zeven machtige acteurs om hun belangrijke rol in de hoofdfilm te spelen (16:1), maar hun aandeel in de hoofdfilm is nog heftiger dan alles wat we tot nu toe in de film hebben gezien.

Er lijkt werkelijk niets op aarde intact te blijven, en er vindt zelfs een aardbeving plaats die zo hevig is als nog nooit eerder is gebeurd (16:18). De stuiptrekkende draak spoort de verrader en zijn handlanger nog aan om alles op alles te zetten en te proberen de afloop van de film alsnog in hun eigen voordeel te beslissen (16:12-16). Maar de Hoofdrolspeler staat klaar om de regiekamer te verlaten en Zijn belangrijke rol in de finale van de hoofdfilm te spelen (16:15).

De verschillende scènes zijn zo heftig dat er allerlei wanhoopskreten uit de bioscoopzaal klinken die dringend verzoeken om een volgende pauze; zo gezegd, zo gedaan, en de vierde pauze van deze filmavond wordt ingeluid.

K: De vierde pauze.
Ook deze vierde pauze wordt gebruikt om het bioscooppubliek voor te bereiden op het vervolg van de hoofdfilm; er worden weer twee nieuwe documentaires gebruikt ter informatie voor wat nog komen gaat. Het publiek gaat er nog maar eens voor zitten om deze twee documentaires op zich te laten inwerken, maar ze zijn totaal niet voorbereid op de eerste documentaire.

Ze hadden verwacht dat de film wel enigszins gecensureerd zou zijn, maar ze worden geconfronteerd met een vreselijke smerige scène waarin een gruwelijke persoon de hoofdrol heeft. Het is een vrouw en ze is de grootste vijandin van de verloofde van de Hoofdpersoon in de film; deze vrouw is een toonbeeld van immoraliteit, een hoer en zelfs nog meer dan dat, ze is een bordeelhoudster (17:5). Bovendien is ze ook nog eens een moordenares van de vriendinnen van de Hoofdrolspeler (17:6); deze vrouw is te walgelijk om te zien, en bovendien is ze ook nog een vriendin van de verrader (17:3).

Maar deze verrader is duidelijk niet onder de indruk van haar, want hij laat haar vermoorden door zijn vrienden (17:16). De verrader heeft namelijk heel andere zorgen aan zijn hoofd dan deze vrouw, want hij wil afrekenen met de Hoofdrolspeler (17:13); maar het is duidelijk dat de Hoofdrolspeler deze strijd natuurlijk gaat winnen (17:14).

Tijdens de tweede documentaire van deze vierde pauze halen alle bioscoopbezoekers opgelucht adem, want ze krijgen het meest romantische sprookje te zien dat ze zich ooit hadden kunnen voorstellen (19:4-9). Nu voelen alle filmkijkers dat de hoofdfilm zijn goede einde nadert en dat de schitterende afloop van de film vlakbij is, maar ze hebben nog geen enkel besef van het glorieuze einde van deze film; daarvoor hebben ze nog een volgende pauze nodig.

Laten we in ieder geval maar weer verdergaan met de hoofdfilm, nu ook deze twee documentaires ons hebben geholpen om inzicht te krijgen in de achtergronden van deze film.

L: Deel V van de hoofdfilm.
Opeens volgen de gebeurtenissen van de hoofdfilm elkaar op in een sneltreinvaart, want de Hoofdrolspeler komt uit de regiekamer naar buiten (19:11) met een heilig vuur in Zijn ogen (19:12). Hij trekt ten strijde en neemt vele acteurs en actrices mee naar het laatste slagveld van de hoofdfilm (19:14); Hij is volledig bewapend en rekent radicaal af met de verrader, zijn handlanger en al hun verraderlijke vrienden (19:15-21).

Vervolgens wordt de veroorzaker van alle ellende, de monsterachtige draak, opgesloten in een gevangenis voor een periode van 1000 jaren (20:1-3). Daarna neemt de Hoofdrolspeler samen met Zijn verloofde en al hun vrienden hun rechtmatige plaats in op het hoofdpodium van het hele drama (20:4-6) voor een periode van 1000 jaren.

Verrassend genoeg wordt daarna de verslagen draak nog één keer uit zijn gevangenis losgelaten, maar hoewel hij nog een opstand weet te ontketenen, is het nu echt met hem afgelopen (20:7-10). De Grote Regisseur en de Hoofdrolspeler rekenen hierna af met iedereen die in de hoofdfilm een handlanger was van de draak, de verrader, de handlanger en de hoer (20:11-15).

Dan is het tijd voor de slotscène en in prachtige beelden wordt getoond hoe de verloofde klaarstaat om voor eeuwig de Bruid van de Hoofdrolspeler te worden; de vlekken op haar filmkostuum zijn allemaal verwijderd en er komt een prachtige trouwjurk te voorschijn (21:1-7). Voor alle zekerheid wordt er nog even duidelijk gemaakt dat er geen enkele plaats is voor hen die zich verzet hebben tegen de Grote Regisseur en de Hoofdrolspeler (21:8).

De hoofdfilm is ten einde, maar er wacht ons nog een verrassing na afloop van de film.

M: De vijfde pauze en epiloog.
Hoewel de hoofdfilm is afgelopen, krijgen we nog een prachtige toegift in de vorm van een laatste documentaire (21:9-22:5); want hoewel we de Bruid al in haar eeuwige vorm hebben gezien (21:1-7), krijgen we haar ook nog te zien in de periode van 1000 jaren waarin zij ook als de Bruid van de Hoofdrolspeler functioneert. Deze laatste documentaire laat zien hoe de Bruid zal functioneren als de partner van de Bruidegom in de periode van 1000 jaren, voordat er definitief wordt afgerekend met de vijanden (20:7-15).

Zo komt het dat de Bruid twee keer op het doek verschijnt in haar glorieuze schoonheid, namelijk in haar eeuwige vorm in de hoofdfilm (21:2) en in haar duizendjarige vorm in de documentaire (21:10). Deze laatste documentaire geeft ons nog een extra diep inzicht in de hoofdfilm.

Nu is de hoofdfilm afgelopen, en ook alle documentaires zijn voorbij; het grote woord is nu aan de Hoofdrolspeler (22:6-21). Deze epiloog is bedoeld om alle bioscoopbezoekers, alle filmkijkers van de grote hoofdfilm van de eindtijd er op voor te bereiden dat deze film zich ook daadwerkelijk zal gaan afspelen in de realiteit buiten de bioscoop. Zullen we daarom nu maar de bioscoop verlaten en ons gaan bezighouden met het echte werk?

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.